Maksu- ja peruutusehdot

Maksu- ja peruutusehdot

Tutustuthan harrastamisen maksuihin ja maksu- ja peruutusehtoihin huolellisesti ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuessaan liikuntaryhmään harrastaja/alaikäisen harrastajan huoltaja hyväksyy ryhmän toiminnasta hänelle aiheutuvat laskut ja seuran maksu- ja peruutusehdot. Muodostuvat maksut ovat perintätoimikelpoisia.

Harrastajalle muodostuvat laskut löytyvät omasta myClub -palvelusta. Laskut on mahdollista maksaa laskun yhteydessä olevan linkin kautta omassa verkkopankissa tai voit tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Harrastamisesta muodostuvat maksut

Jäsenmaksu

Jokaisen seurassamme liikkuvan harrastajan tulee olla yhdistyksemme jäsen. Vantaan Voimisteluseuran toimintavuosi on 1.8.-31.7. ja jäsenmaksun suuruus on 10€/hlö. Jäsenmaksu laskutetaan liikuntaryhmään ilmoittautumisen yhteydessä. Syyskauden päätyttyä jäsenyys seurassa jatkuu toimintavuoden loppuun saakka automaattisesti. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 

Harraste- ja valmennusmaksut

Seuran toiminta on jakautunut syys- ja kevätkauteen. Harraste- ja valmennusmaksut maksetaan kausittain. Harrasteliikkujien osallistuminen jatkuu syyskauden jälkeen automaattisesti kevätkaudelle. Harrasteliikunnan maksut maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä ennen harrastuksen alkamista.

Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana olevat ilmoittautuvat joukkueisiin kausittain. Kilpa- ja valmennustoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus maksaa valmennusmaksut kuukausierissä.

Toimintamaksut

Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana oleville ryhmille voi muodostua toimintamaksua harrastamisen muista etukäteen tiedotetuista kustannuksista kuten kilpailumatkoista, leiritoiminnasta, esiintymisasuista ja välineistä. Toimintamaksujen toteutumista seuraa ryhmän rahastonhoitaja. Lisätietoja valmennusryhmän toimintamaksuista saat ryhmän ohjaajalta tai valmentajalta.

Maksuehto ja viivästysmaksut

Harraste- ja valmennusmaksu tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä. Seuran jäsen- ja harrastusmaksuissa noudatetaan 14 pv maksuehtoa. Seuran maksuvalvonnasta vastaa Visma Financial Solution Oy, jolla on oikeus periä myöhässä maksetuista maksuista viivästysmaksua. Maksuajasta ja maksueristä voi sopia ennen muodostuneen laskun eräpäivää seuran laskutuksen kanssa laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi.

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Harrasteliikunnan ryhmiä saa kokeilla kerran maksutta. Harrasteliikunnan ryhmän tutustumisaika on maksimissaan kaksi (2) viikkoa. Mikäli harrastaja ei jatka ryhmässä tutustumisajan jälkeen, tulee peruutus tehdä ennen laskun eräpäivää. Tämän jälkeen laskua ei hyvitetä.

Mikäli harrastaja ei jatka ryhmässä tutustumisajan jälkeen, maksamaton lasku hyvitetään ja jo maksetusta laskusta palautetaan harrastajalle maksettu maksu 15€ toimistokuluilla vähennettynä.

Jäsenmaksua ei palauteta.

Ilmoitus peruutuksesta ja tilinumero mahdollista maksun palautusta varten tehdään kirjallisesti laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi.

Harrasteliikunnan ryhmiin ilmoittaudutaan koko toimintavuodeksi kerralla (syyskausi+kevätkausi). Kevätkauden osallistuminen on mahdollista perua veloituksetta 30.11. mennessä. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi -osoitteeseen.

Kilpa- ja valmennustoiminnan harrastamisen päättymisestä ilmoitetaan omalle valmentajalle. Valmennusmaksut maksetaan täysimääräisenä kuluvan kauden loppuun saakka ja toimintamaksut laskutetaan tai liikasuoritukset palautetaan harrastuksen päättymisen jälkeen.

Maksuhyvitykset

Harrastajan päättäessä harrastuksensa ei harraste- tai valmennusmaksuja palauteta ja kauden maksut tulee suorittaa kauden loppuun saakka täysimääräisinä.

Sairaustapauksissa harrastajalla on mahdollista saada hyvitystä harraste- ja valmennusmaksuista lääkärintodistusta vastaan. Sairaustapauksissa noudatetaan 4 viikon omavastuuaikaa.

Seuran keskeyttäessä ryhmän toiminnan harrastaja on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä. Ulkopuolisen tahon (esim. kaupungin tai aluehallintoviraston ilmoitus) keskeyttäessä/peruessa ryhmän toiminnan, jäsen on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä, mikäli seura ei pysty tarjoamaan korvaavaa toimintaa kuluvan toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana.