Sopimusehdot

VVS KivaSali jäsenyys

 • Kulkukortti on aina henkilökohtainen
 • Alaikäraja KivaSalille on 16 vuotta ja alaikäisen harrastajan huoltajan on allekirjoitettava sopimus.
 • Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava seuralle.

Kulunvalvonta

 • Ensimmäisen laskutuksen yhteydessä perimme 20€ pantin kulkukortista. Ovista saa kulkea ainoastaan omalla kulkukortilla, eikä muita saa päästää samalla kulkuavaimella sisälle. Salin ovella on kameravalvonta.
 • Kulkukortilla saa kulkea ainoastaan Kivasalin tiloihin ja pukuhuoneeseen.

Maksut ja sopimukset

 • Aloittaessaan harjoittelun asiakas solmii harjoittelusopimuksen. Sopimus astuu voimaan heti kun sopimus on allekirjoitettu asiakkaan sekä VVS edustajan toimesta tai kun verkkotilaus on vahvistettu.
 • Jäsenyys laskutetaan yhdessä erässä.
 • 10x kortti oikeuttaa kymmeneen harjoittelukäyntiin ja on voimassa 12kk.

Jäsenyyden lopettaminen

 • Jäsenyyden voi päättää sopimuksen ilmoittamalla siitä VVS:lle. Jäsenyys päättyy kuluvan laskutuskauden lopussa. Maksuja ei palauteta vaikka jäsen ei kävisikään harjoittelemassa jo maksetun kauden aikana.
 • Mikäloi meistä riippumattomista syystä salin olemassaoloon tapahtuu muutoksia, emme pysty korvaamaan jo ostettua jäsenyyttä

Terveydentila

 • Jäsen on vastuussa siitä että hänen terveystilansa sallii harjoittelun KivaSalilla.

Vakuutukset ja Vahingot

 • VVS KivaSali ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista tai jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta, ellei vahinko johdu suoraan Kivasalin vakavasta huolimattomuudesta.

Vieraat

 • Jäsen saa tuoda yhden vieraan tutustumaan KivaSaliin.Asiasta pitää ilmoittaa etukäteen VVS KivaSalin henkilökunnalle.

Henkilötiedot ja tietosuoja

 • VVS KivaSali kerää jäseniltä vain jäsenyyden kannalta välttämättömät tiedot. Mitään henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsentiedot säilytetään 12kk irtisanomisen jälkeen.
 • Jäsenellä on oikeus saada tietoonsa mitä henkilötietoja hänestä on kerätty.

VVS KivaSalin säännöt ja viihtyvyys.

 • Jäseneltä edellytetään hyvien tapojen mukaista käytöstä ja muiden huomioimista KivaSalilla. Sopimusehtoja ja hyvää salietikettiä tulee noudattaa.
 • KivaSali pidättää oikeuden puuttua häiriökäyttäytymiseen ja toistuvat häiriöt johtavat irtisanomiseen.
 • Jäsenen pyydetään ilmoittamaan välittömästi huomaamansa vialliset tai rikkinäiset välineet, laitteet tai varusteet. Tiloista löytyy vihko johon voi merkitä viat ja puutteet sekä muut huomioitavat asiat.