VVS loistaa Tähtiseurana

Kuva Turku Gymnaestradasta vuodelta 2016.

Aiemmin käytössä olleet lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseura, aikuisliikunnan Priimaseura ja huippu-urheilun Huippuseura -tunnukset päivittyivät uuteen Olympiakomitean Tähtiseura-tunnukseen. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  

Tähtimerkki on lupaus laadusta 

Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lasten ja nuorten urheilu, aikuisliikunta ja huippu-urheilu) sisältövaatimukset sekä kaikille yhteiset laatutekijät. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.   VVS on yksi kolmesta seurasta koko Suomessa, jolle on myönnetty kaikki kolme Tähtimerkkiä. Alun perin laatutunnukset on seuralle myönnetty aikuisliikunnasta vuonna 2009 ja huippu-urheilusta vuonna 2014.  

Ohjelman yhteisiin laatutekijöihin kuuluvat muun muassa seuran johtaminen, hallinto, viestintä, talous, olosuhteet ja yhteisöllisyys.

VVS loistaa tähtiseurana

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!      

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.