Strategia

Toimintaidea

Seuratoimintamme tarjoaa harrastus- ja kilpailuelämyksiä monipuolisesti voimistelussa, tanssissa ja hyvän mielen harrasteliikunnassa läpi koko elämänkaaren. Joukkuevoimistelussa seura toimii lajin kansainvälisellä huipulla.

 

Toimintalupaus

Liikutamme laadukkaasti hyvällä mielellä.

 

Lupaukseen sisältyy seuraavia asioita:

Liikutamme fyysisesti ja henkisesti. Tarjoamme elämyksiä ruumille ja sielulle. Tuntimme ja toimintamme on korkeatasoista, suunnitelmallista ja ammattimaista. Tunneilla ja toiminnassa näkyy positiivinen ja motivoitunut ilmapiiri. Seuramme on aktiivinen tapahtumajärjestäjä ja seura-aktiivien kohtauspaikka, johon liittyminen ja mukaantulo on helppoa ja palkitsevaa. Kanssamme korostuu esteettisyyden ja fyysisyyden, taidon, voiman ja herkkyyden yhteensovittaminen ja kokeminen.

 

Arvot

Avoimuus
Yhteenkuuluvuus
Kehittyminen
Kannustaminen

 

Strategiset tavoitteet

 

1) Seuran tunnettuuden lisääminen sekä voimistelu- että tanssiseurana

2) Laadukkaan ja pitkäjänteisen toiminnan varmistaminen ja edistäminen tasapuolisesti kaikilla valituilla alueilla: voimistelu, tanssi, aikuisliikunta ja lasten liikunta

3) Yhteistyön lisääminen eri osa-alueiden välillä ja seuran toiminnan kehittäminen kokonaisuutena

4) Seuran jäsenkunnan ikä- ja sukupuolijakauman tasapainottaminen ja jäsenkunnan kasvu erityisesti olemassa olevia ryhmiä täyttämällä

5) Nykyisen jäsenkunnan pysyvyyden edistäminen (lapset, nuoret, nuoret aikuiset) – ”vauvasta vaariin” seuran jäsenenä