Harjoittelu

Valmentajan/seuran vastuulla on... 

 • olosuhteiden ja valmennusresurssien mahdollistaminen. 
 • harjoitussuunnitelman tekeminen ikä- ja taitotaso huomioiden. 
 • viestiä ajankohtainen tieto joukkueen harjoitteluun ja seuran toimintaan liittyen. 
 • tukea ja kannustaa urheilijoita. 
 • kohdata urheilijat tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
 • luoda avoin ja positiivinen ilmapiiri. 

Urheilija... 

 • sitoutuu harjoitteluun ja on harjoituksissa läsnä. 
 • sitoutuu pelisääntöihin. 
 • yrittää parhaansa. 
 • kertoo huoltajalle/valmentajalle harjoitteluun vaikuttavista asioista (esim. kiputilat/loukkaantumiset) ja sitoutuu niiden kuntouttamiseen. 
 • huolehtii riittävästä ravinnosta ja levosta arjessa. 
 • on osana luomassa avointa ja positiivista ilmapiiriä. 

Huoltaja... 

 • sitoutuu urheilijan/joukkueen toimintaan ja loma-aikoihin. 
 • kannustaa urheilijaa harjoittelemaan positiivisella asenteella. 
 • luottaa valmentajien tekemiin päätöksiin ja antaa valmennustiimille työrauhan. 
 • on osana luomassa avointa ja positiivista ilmapiiriä. 

Linkkejä materiaaleihin: 

https://terveurheilija.fi/ 

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kasva-urheilijaksi/ 

https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/vastuullisuus/terve-voimistelija/